Businessenviroment

Trgovinske značilnosti in trgovinski partnerji

Izvoz iz Podravja  se je podobno kot na nivoju Slovenije konstantno povečeval, kar je imelo bistven pomen pri okrevanju gospodarstva v  25 letih samostojne države.

Slovenija kot članica EU in evroobmočja predstavlja del skupnega trga, ki zagotavlja prost pretok blaga, kapitala in delovne sile.

V trgovinskih odnosih s tretjimi državami izven EU Slovenija sledi zunanjetrgovinski politiki EU v okviru skupnega zunanjetrgovinskega režima.

Gospodarstvo Podravja in širše gospodarstvo Slovenije sta močno odvisna od mednarodne menjave. Razmerje blagovne menjave (uvoza in izvoza) v BDP je eno najvišjih v jugo-vzhodnem delu EU. Zunanja trgovina zavzema skoraj 150% BDP (izvoz in uvoz kombinirano).

Izvoz in uvoz kot % BDP v 2015

Vir:Eurostat

 

 

Glavni slovenski trgovinski partnerji 2015

Izvozni trgi

Milijoni EUR     

Uvozni trgi

Milijoni EUR    

Nemčija

4,948

Nemčija

4,423

Italija

2,694

Italija

3,630

Avstrija

2,032

Avstrija

2,735

Hrvaška

1,871

Hrvaška

1,370

Francija

1,182

Madžarska

1,013

Poljska

817

Francija

843

Rusija

792

Nizozemska                  

822

Srbija

743

Kitajska

758

Madžarska

698

Češka

629

BIH                  

611

Poljska

624

Češka

557

Belgija

441

Velika Britanija

534

Španija

408

SKUPEN izvoz

23,966

Skupen uvoz

23,208

Vir: Institut za makroekonomske analize in razvoj