Businessenviroment

Nacionalni in regionalni profil

Geografski položaj

Podravje je slovenska regija, ki se nahaja v srednji Evropi in obsega 2.170 km2. Mednarodne meje ima z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko.

 

Populacija in jezik

Podravje ima okrog 321.000 prebivalcev, katerih pismenost je dejansko 100%. Beleži rahel upad populacije, kar je podobno kot  ostalih državah EU. Smrtnost otrok je med najnižjimi na svetu (1,8 od 1000 novorojenčkov). Pričakovana starost je 78 let za moške oziroma 84 za ženske.

 

Slovenski jezik je južno-slovanski jezik, ki ga govori samo 2 milijona ljudi. Kljub različnim vplivom, predvsem germanskemu in italijanskemu, je slovenski jezik ohranil svoje značilnosti. Najbolj znana je dvojina, kar je tudi v svetovnem merilu redkost.

 

Življenje v Podravju

Podravje je slikovita regija, ki je znana po svoji gostoljubnosti ter raznolikimi naravnimi področji. Zato jo lahko imenujemo tudi dežela mnogih turističnih destinacij in privlačnih »kotičkov« za šport in rekreacijo.

 

Glavne privlačnosti Podravja so:

  • smučarska središča.
  • poti za jezdenje, pohodniške poti , gorništvo, kolesarstvo, lov in ribolov ter golf
  • 8 naravnih zdravilišč
  • zapeljive reke in jezera, ki s svojo lepoto nudijo različne možnosti za vodne športe
  • kulturo in zgodovino zanimivih delov Podravja je najlažje spoznati z obiskom muzejev, galerij, gradov in cerkev. Večerni in nočni čas je mogoče preživeti  v gledališčih, kinodvoranah in igralnicah, stara mestna jedra pa živijo s koncerti, predstavami, razstavami in drugimi dogodki na prostem – predvsem v poletnem času
  • kulinarične specialitete je mogoče pokusiti skozi vrsto nacionalnih jedi, ki jih spremljajo svetovno znana regionalna vina

 

V Podravju sta od tujih jezikov najpogosteje v uporabi angleški in nemški jezik.

Javni transport in telekomunikacije so dobro organizirani in zanesljivo delujejo na podlagi uporabe najnovejših tehnologij. Zdravstveni sistem je dobro razvit in nenazadnje je Slovenija znana po eni najnižjih stopenj kriminala na svetu.

Tusristi lahko podrobnejše informacije  najdejo na  “The Offical Travel Guide by the Slovenian Tourist Board

Glavni ekonomski indikatorji na nacionalnem nivoju

Indikatorji

2012

2013

2014

2015

 2016

napoved

  2017

napoved

2018

napoved

BDP (realna rast v %)

-2.7

-1.1

3.0

2.9

1.7

2.4

2.3

BDP v  milijonih EUR 

35,988

    35,907

    37,303

    38,543

    39,598

40,613

41,880

BDP per capita (PPS)*

21,500

21,500

22,600

-

-

-

-

BDP per capita, v EUR

17,498

17,435

18,093

18,680

 19,179

19,670

20,283

Trgovinska bilanca kot del BDP

2.6

5.6

7.0

7.3

7.5

6.8

6.3

Bruto zunanji dolg v milijonih EUR

42,872

41,658

46,314

44,723

 44,541

-

-

Bruto zunanji dolg, kot %  BDP

119.1

116.0

124.2

116.0

-

-

-

Standardizirana stopnja brezposelnosti (ILO)      

8.9

10.1

9.7

9.0

8.6

8.1

7.5

Produktivnost dela (%  BDP na zaposlenega)      

-1.8

0.3

2.5

1.4

0.8

1.5

1.7

Letno povprečje inflacije

2.6

1.8

0.2

-0.5

-0.3

1.3

1.3

Povprečna menjalna stopnja USD/EUR

1.286

1.328

1.329

1.110

1.111

1.114

 

Vir: Institut za makroekonomske analize in razvoj

 

Regionalni bruto domači proizvod v statistični regiji Podravje

 

SLOVENIJA

Podravska

Mio EUR (fiksni tečaj 2007)

2004

27673

3624

2013

35907

4645

2014

37303

4828

Struktura (Slovenija = 100%)

2004

100

13,1

2013

100

12,9

2014

100

12,9

Na prebivalca, EUR (tekoči tečaj)

2004

13900

11391

2013

17435

14390

2014

18093

14945

Na prebivalca, indeks ravni (Slovenija vsa leta = 100)

2004

100

81,9

2013

100

82,5

2014

100

82,6

Vir: Statistični urad RS

Dodana vrednost v Sloveniji

Struktura bruto dodane vrednosti, 2013 ( % celotnega gospodarstva), - mednaodna primerjava

Vir: Eurostat

Value added by activities; real growth rates in % (2017 forecast)

Vir: Institut za makroekonomske analize in razvoj