Businessenviroment

Infrastruktura in energetski viri

TRANSPORTNA INFRASTRUKTURA

Dva pan-evropska transportna koridorja (št. 5 med Barcelono in Kijevom ter št. 10 med Salzburgom in Pirejem) se križata na lokaciji Maribora. Podravska podjetja so tako priključena na moderno transportno infrastrukturo, kar predstavlja dobro osnovo za visoko-kvalitetne in konkurenčne storitve. Ta infrastruktura vključuje cestno in železniško omrežje, špediterske in transportne storitve ter skladiščenje in druge manipulacije z blagom. Po vstopu Slovenije v EU lahko Podravje ponudi hitrejše in zanesljivejše trgovske poti ter popolno opremljene logistične centre tako azijskim podjetjem kot tudi podjetjem iz EU.

IKT INFRASTRUKTURA

Internetno omrežje je dobro razvito in razvejano. Konec leta 2015 je bilo že okrog 600.000 priključkov na širokopasovni internet. Večinoma so to XDSL priključki, vendar v zadnjem času njihovo število upada. Istočasno narašča število optičnih povezav..

ENERGIJA

Podravska regija je del nacionalnega energetskega omrežja, kar omogoča enakomerno razpoložljivost vseh vrst energije po vsej državi. V Slovenski viri energije imajo značilnosti opisane spodaj. Kljub popolni odvisnosti Slovenije od uvoza tekočih in plinastih goriv, s 44% leta 2014, je bila energetska odvisnost države 44,6% ali za 8,8 odstotne točke nižja od povprečja EU-28, in je razlog za uvrstitev Slovenije med države članice s srednjo stopnjo odvisnosti.

ENERGETSKI VIRI

Slovenija je skoraj popolnoma odvisna od tuje dobave naravnega plina – večinoma iz Rusije (42%), Avstrije (35%) in Alžirije (16%). Preostale količine so dobavljene iz Italije. Slovensko plinovodno omrežje se sestoji iz 1.121 km plinovodnih cevi.

NEPREMIČNINE V SLOVENIJI

Trenutni položaj na trgu nepremičnin v Sloveniji ponuja mnoge priložnosti – od nedokončanih gradenj in praznih stavb na primarnih lokacijah po ugodnih cenah do hotelov, stanovanj in industrijskih objektov, ki so trenutno v lasti DUTB.

Tri najzanimivejše kategorije nepremičnin so:

  • industrijska področja (poslovne cone),
  • komercialna lastnina in
  • nepremičnine v turizmu.

PRIDOBITEV LASTNIŠTVA NEPREMIČNINE

Tuje družbe ustanovljene v Podravju, kot tudi širše v Sloveniji lahko pridobijo podporo iz nacionalne nepremičninske sheme pri pridobivanju lastniškega statusa. Tuje družbe s sedežem v Sloveniji imajo enake nakupne pravice in pravice uporabe zemljišč in naravnih virov kot slovenska podjetja.

Podjetja, ki niso ustanovljena v Sloveniji pa lahko imajo enake pravice v primeru, da imajo v Sloveniji svoja hčerinska podjetja.

RAZISKAVE & RAZVOJ

Raziskovalne in razvojne aktivnosti v Podravju in splošno v Sloveniji so zelo intenzivne, še posebej če jih primerjamo z drugimi državami srednje in vzhodne Evrope. Naraščajoče število strokovnih objav, kakor tudi hitra širitev razvojno-raziskovalne intenzivnosti v zadnjem desetletju priča o pomembnem uspehu te dejavnosti v Sloveniji. Kakor navaja »European Innovation Scoreboard 2015« je Slovenija priznana kot najhitrejši rastoči inovacijski sledilec v skupini držav kot so Avstrija, Belgija, Francija, Irska, Luksemburg in Nizozemska.