Businessenviroment

Davki

Splošni pregled standardnih davčnih stopenj v Sloveniji:

Davek na dohodek

17%

Oprostitev plačila davka:

  • 100% če se investira v R&R
  • do 40% če se investira v opremo in dolgoročne naložbe  

Davek na iznos dobička

  • 0% za države članice EU
  • 15% za ostale države

Davek na dohodke od kapitala

0 – 25% (odvisno od časa lastništva)

DDV

22% - standardna stopnja; 9.5% - zmanjšana stopnja 

Davek na premoženje

0%

Davek pri prodaji nepremičnin

2%

Socialne dajatve

16.1% plača delodajalec 22.1% plača zaposleni 

Davek na osebni dohodek

Progresivne davčne stopnje: 16%, 27%, 41% in 50%