19.03.2018

InvestPodravje-Slovenia was present at probably theInvestPodravje-Slovenia je bila prisotna na verjetno največjem investicijsko nepremičninskem sejmu na svetu – MIPIM v francoskem Cannesubiggest investment and real estate trade fare in the world – MIPIM

InvestPodravje-Slovenia je bila prisotna na verjetno največjem investicijsko nepremičninskem sejmu na svetu – MIPIM v francoskem Cannesu. Na sejmu smo vzpostavili nekaj novih povezav s potencialnimi investitorji v različnih sektorjih. Dobro sodelovanje med nacionalno agencijo SPIRIT SLOVENIA in InvestPodravje-Slovenija pa omogoča Podravju vedno boljšo prepoznavnost. V času MIPIM-a je InvestPodravje-Slovenija prejela tudi plaketo v imenu Podravske regije, podeljeno s strani Financial Times FDI Intelegence priznanje za uvrstitev med Top 10 malih evropskih regij prihodnosti v kategoriji  strategije privabljanja investitorjev.