Invest inPodravje

7 dobrih razlogov za vlaganje v Podravje

01

Razpoložljiva visoko kvalificirana, izobražena in večjezična delovna sila

Slovenija ima zelo izobraženo populacijo z odličnim znanjem  tujih jezikov. Visok delež populacije ima univerzitetno izobrazbo. Več kot 70% ljudi obvlada pogovorno znanje vsaj dveh jezikov. Najbolj je razširjeno znanje angleškega, nemškega in italijanskega jezika. Lastna motivacija in učinkovitost sta sestavni del slovenske poslovne kulture.

Regionalni poudarek je na izobrazbi, praksi in raziskovalno podprti industriji. Regionalna delovna sila v Podravju je znana po visoki stopnji uporabe tehnologij in inovacij zahvaljujoč uspešni kombinaciji dolgoletne industrijske tradicije in kvalitetnega izobraževanja kot pomembnega dejavnika individualnih znanj in človeškega kapitala.

Izobražena delovna sila je na voljo v vrsti različnih industrijskih panog, kar umešča Slovenijo na zanimivo mesto talentiranih strokovnjakov. Odkar so v 70-ih letih v državo prišle prve tuje investicije, sta znanje in izobrazba glavna aduta Slovenije kot lokacije za vhodne investicije.

Razpoložljivost strokovne delovne sile na državnem nivoju v letu 2014

Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia

 

Language skills in Slovenia, 2014

Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia

Other reasons