Invest inPodravje

7 dobrih razlogov za vlaganje v Podravje

06

Dinamično podjetniško okolje za MSP in »startup« podjetja

V okviru slovenske inovacijske in konkurenčnostne politike ter navezujoče se regionalne razvojne politike je poudarek na vseh gospodarskih sektorjih. Ciljne skupine so MSP in razvojno-raziskovalne institucije. Podpora globalni konkurenčnosti ter internacionalizaciji regionalnih podjetij je bil eden od glavnih ukrepov Regionalnega razvojnega plana za Podravje v obdobju 2007-2013. Ta podpora se izvaja na podlagi sledečih aktivnosti:

- spodbujanje razvoja poslovanja, poslovne odličnosti, ekspanzije na tuje trge ter internacionalizacije regionalnih podjetij

- nadaljnji razvoj specialnih storitev za razvoj internacionalizacije MSP

- spodbujanje različnih oblik mreženja in sodelovanja med MSP ter MSP in R&R    institucijami

- povezovanje MSP z nacionalnimi in  mednarodnimi razvojnimi iniciativami

Pri MSP obstaja veliko zanimanje za navedene aktivnosti. Gre predvsem za MSP iz naslednjih
področij:
- kovinsko-predelovalna industrija
- energetika
- turizem
- prehrambena industrija
- lesno-predelovalna industrija in industrija pohištva

 

Other reasons