Invest inPodravje

7 dobrih razlogov za vlaganje v Podravje

04

Široka industrijska baza s tradicijo

Podravska regija slovi po močni industrijski tradiciji iz preteklega stoletja. Večina večjih podjetij je bila na področju kovinsko-predelovalne, kemične in gradbene ter prehrambene industrije.
Tudi danes Maribor predstavlja najmočnejše industrijsko mesto v regiji. Najmočnejša podjetja so še vedno na področju kovinskih izdelkov, pralnih sredstev, tekstila ter lesnih izdelkov. Tovarna za proizvodnjo aluminija v Kidričevem je povezano s proizvodnjo aluminijskih polizdelkov v Slovenski Bistrici. Pomembna podjetja so še v Sladkem vrhu (papirni izdelki) ter v Rušah, kjer izdelujejo ulitke iz različnih zlitin ter gnojila za uporabo v kmetijstvu.

V podravski regiji še vedno obstaja znanje za proizvodnjo kompleksnih izdelkov na področju sledečih industrijskih panog:

 
-    avtomobilska industrija

-    kemična in farmacevtska industrija

-    elektronika

-    informatika

-    logistika in distribucija

-    strojegradnja in obdelava kovin

-    lesno predelovalna industrija

Najpomembnejša podjetja v regiji so: Henkel Slovenija, Impol, Carrera Optyl, Perutnina, Talum, Impol, Paloma, Mariborska livarna, Swaty, Tovarna vozil Maribor, TDR Metalurgija, ELKO, Messer Slovenija.
Proizvodna podjetja imajo vodilno vlogo pri doseganju bruto dodane vrednosti. Nekaj velikih podjetij ustvari večji delež dodane vrednosti, kakor vsa ostala podjetja na področju regionalne industrije
V Podravju je strukturno najmočnejša storitvena panoga, ki predstavlja 60% vseh regionalnih podjetij. Predvsem v Mariboru je ponudba različnih storite zelo široka.

 

Other reasons