Invest inPodravje

7 dobrih razlogov za vlaganje v Podravje

Slovenija ima zelo izobraženo populacijo z odličnim znanjem  tujih jezikov. Visok delež populacije ima univerzitetno izobrazbo. Več kot 70% ljudi obvlada pogovorno znanje vsaj dveh jezikov. Najbolj je razširjeno znanje angleškega, nemškega in italijanskega jezika. Lastna motivacija in učinkovitost sta sestavni del slovenske poslovne kulture.

Regionalni

Ustanovitev podjetja v Podravju pomeni namestitev v srcu Evrope. Lokacija na križišču severno-južnega in vzhodno-zahodnega prometnega koridorja  Podravju nudi visoko razvito transportno omrežje, ki povezuje vse evropske prestolnice. Z avtocestno povezavo je Podravje v enem dnevu dosegljivo za 180 milijonov Evropejcev. Zahvaljujoč geografskemu položaju je logistika

Zaradi svojega geografskega položaja lahko podravska regija služi kot vstopna vrata na regionalne trge. Tako lahko investitorji lažje širijo svoje poslovne aktivnosti na podlagi regionalnega podpornega okolja, ki vključuje tudi poslovno infrastrukturo. Podravska infrastruktura omogoča celinski transport blaga, zanesljivo oskrbo z elektriko in plinom ter internetno

Podravska regija slovi po močni industrijski tradiciji iz preteklega stoletja. Večina večjih podjetij je bila na področju kovinsko-predelovalne, kemične in gradbene ter prehrambene industrije.
Tudi danes Maribor predstavlja najmočnejše industrijsko mesto v regiji. Najmočnejša podjetja so še vedno na področju kovinskih izdelkov, pralnih sredstev, tekstila ter

V preteklosti so bila velika podjetja gibalo regionalne razvojne politike, v današnjem času pa so to vlogo prevzeli grozdi. Slovenija ima zato že tradicijo pri vzpodbujanju grozdenja, mreženje in kooperacije. V razvojnih planih vseh slovenskih regij je grozdenje vključeno kot prioritetna aktivnost. Pomen regionalne razvojne politike je tudi sicer opredeljen kot

V okviru slovenske inovacijske in konkurenčnostne politike ter navezujoče se regionalne razvojne politike je poudarek na vseh gospodarskih sektorjih. Ciljne skupine so MSP in razvojno-raziskovalne institucije. Podpora globalni konkurenčnosti ter internacionalizaciji regionalnih podjetij je bil eden od glavnih ukrepov Regionalnega razvojnega plana za Podravje v

Podravje predstavlja idealno okolje za razvoj turizma s poudarkom na zdraviliški dejavnosti. Čudovite lokacije so enostavno dosegljive tako po kopnem (ceste in železnice), kakor tudi po zraku in morju v primeru mednarodnega turizma. Slovenci so prijazni gostitelji, ki z veseljem ponudijo pestre gastronomske specialitete. Atraktivne turistične lokacije v soseščini